Settlement Sensor Vibrating Wire

Settlement Sensor Vibrating Wire

Settlement Sensor : Model 4600 Settlement System Untuk alat settlement sensor dengan model ini sudah dirancang agar dapat digunakan pada tanah dengan batuan atau pada tanah yang dalam keadaan tidak stabil. Alat ini dapat diakses dengan lubang bor, yang mana lubang tersebut dapat menjadi patokan kestabilan pada titik pengujian. Vibrating wire pressure sensor (sensor tekanan […]

Read More